Odvetnica Maja Prebil je predavala na strokovnem srečanju Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije na temo: »Ali imajo zdravstveni delavci pri opravljanju svojega dela pravico zavrniti opravljanje dela zaradi možnosti okužb?«.

Maja Prebil je medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom predstavila pravice, ki jih imajo pri opravljanju svojega dela. Predavala je tudi glede elementov odškodninske odgovornosti v primeru, da bi te osebe neupravičeno odklonile svoje delo.