Odvetnici mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil danes predavata članom IZS – Inženirska zbornica Slovenije. Gre za vedno aktualno temo, ki se nanaša na pogodbeno kazen (zaradi zamude ali iz ostalih razlogov) in na predpostavke za uspešno uveljavljanje pogodbene kazni.

Več informacij: https://www.izs.si/izobrazevanja/izs-izobrazevanja/?education=I-0065/2020