Odvetnici mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil danes predavata v okviru Združenja mestnih občin Slovenije.

Tematika je aktualna in pomembna pri velikih investicijskih projektih. Gre za pogodbe FIDIC. Predavateljici bosta izpostavili:

 – prednosti FIDIC pogodb;

 – razmerja med strankami in udeleženci v FIDIC pogodbah (naročnik, izvajalec, inženir, predstavnik izvajalca, osebje naročnika, osebje izvajalca, podizvajalec);

 – pregled dokumentacije;

 – vloga in naloge inženirja;

 – vsebina posameznih FIDIC pogodb;

 – posebnosti pri vodenju investicije oz. projekta po ureditvi FIDIC pogodb;

 – reševanje sporov – Komisija za reševanje sporov;

 – pogodbe FIDIC in hiearhija dokumentov;

 – splošni pogoji pogodbe;

 – posebni pogoji pogodbe;

 – notifikacijske dolžnosti izvajalca;

 – FIDIC v primerjavi z ureditvijo v Obligacijskem zakoniku (OZ) in Posebnih gradbenih uzancah (PGU);

 – cenovne klavzule;

 – dodatna dela itd.