Naša specializacija je gradbeno pravo. To je področje, ki ga obvladamo, saj se z njim vsakodnevno ukvarjamo, odvetnici mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil pa redno predavata o tej tematiki. Mag. Maja Koršič Potočnik je tudi avtorica strokovne knjige – Veliki gradbenopravni priročnik.

Zaradi izdelave nove spletne strani in zagotovitve predstavitvenih posnetkov sta obe Maji obiskali gradbišče v Ljubljani. Ob upoštevanju vseh ukrepov iz področja varnosti in zdravja pri delu ter z uporabo osebne varovalne opreme.

Za možnost ogleda enega bolj zanimivih in zahtevnih gradbišč v Ljubljani se zahvaljujemo dolgoletni stranki in glavnemu izvajalcu del.