Odvetnica Maja Prebil je 11.11.2020 predavala članom Inženirske zbornice Slovenije (IZS). Tema predavanja: Pravice in dolžnosti vodij del, vodij gradenj in vodij nadzora.

Maja Prebil se je na spletnem izobraževanju ukvarjala tudi z naslednjimi vprašanji:

  • Kakšne so pravice in dolžnosti vodij nadzora, ki morajo tehtati med dolžnostjo nepovzročanja škodo investitorju in zagotavljanjem pravočasne in kvalitetne izvedbe ter skrbjo za varnost delavcev kot tudi 3. oseb?
  • Kakšne so pravice in dolžnosti vodij del in vodij gradnje, ki imajo na eni strani zakonsko pravico do podaljšanja roka izvedbe gradbene pogodbe, po drugi strani pa so podvrženi pritiskom nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in investitorja po varni in čim hitrejši izvedbi del?
  • Kako se oblikuje zahtevke za povečanje pogodbene vrednosti in kdaj jih je potrebno poslati naročniku?
  • V katerih primerih so delodajalci fizičnih oseb upravičeni do plačila za dodatno izvedena dela in storitve?
  • Kaj lahko naredijo fizične osebe, če se ne strinjajo z zahtevami in navodili nadrejenih oziroma investitorjev/naročnikov?

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6732207933561556992