Odvetnica Maja Prebil je 18.11.2020 v okviru internega izobraževanja predavala partnerjem projekta CARE4CLIMATE.

Na izobraževanju so se udeleženci seznanili s pravnimi možnostmi, ki jih ZJN-3 nudi naročnikom pri izvajanju zelenega javnega naročanja. Odvetnica Maja Prebil je na predavanju poudarila, da je eden temeljnih ciljev Direktive 2014/24/EU uvedba ali uveljavitev ukrepov, potrebnih za varovanje življenja ljudi in živali, ohranitve rastlinskega življenja ali drugih okoljskih ukrepov, zlasti zaradi trajnostnega razvoja. Temu cilju bi morali slediti vsi javni naročniki v Republiki Sloveniji in sprejemati v vseh fazah postopka javnega naročanja ukrepe, ki bodo pripomogli k doseganju the ciljev.

Maja Prebil je prepričana, da merilo za izbor “ekonomsko najugodnejša ponudba” nikakor ne pomeni, da morajo javni naročniki naročati le blago/storitve/gradnjo po najnižji ceni, ampak morajo iskati najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, pri čemer bi se morali osredotočiti zlasti na stroške, ki jih ima predmet naročila v svoji celotni življenjski dobi.

Facebook: https://www.facebook.com/potocnikprebil/posts/1749661875209344

LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6735140230468268032