Prejšnje Posebne gradbene uzance so veljale od leta 1977 dalje. V letu 2020 so bile sprejete in objavljene nove Posebne Gradbene Uzance 2020.

Naročniki, izvajalci, nadzorniki in ostali udeleženci gradenj objektov morajo poznati vsebino gradbene pogodbe in ostalih pogodb, ki se nanašajo na izvajanje del na gradbenih objektih (pripravljalna, montažna, inštalaterska, druga obrtniška in zaključna dela, vzdrževalna dela, vgrajevanje priprav, naprav in opreme).

Odvetnici mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil sta 09.12.2020 predavali glede PGU 2020. Obe sta sodelovali v strokovni skupini, ki je pripravila besedilo novih PGU 2020.

Seminar s podrobnim praktičnim pregledom novosti, ki jih prinašajo uzance, je bil namenjen gradbenim izvajalcem, nadzornikom in investitorjem.

Več informacij (Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.): https://lnkd.in/dhBrNJU

LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6741636513055940608