Nove Posebne gradbene uzance veljajo od decembra 2020 dalje. PGU 2020 so bile sprejete s strani Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije / Chamber of Craft and Small Business of Slovenia.

Nove PGU 2020 nadomeščajo starejše PGU iz leta 1977.

V ponedeljek 25.01.2021 sta odvetnici Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil predavali glede vsebine novih PGU 2020 inženirjem Inženirska zbornica Slovenije. To je tudi priložnost, da se obnovi znanje glede namena, pomena in vsebine uzanc. Ne pozabimo, uzance se uporabljajo in veljajo v tistih pogodbah, ki jih sklepajo gospodarski subjekti, razen če jih pogodbene stranke v pogodbi izrecno izključijo oz. spremenijo.

PGU 2020 celovito urejajo vsa pravna razmerja med naročniki in izvajalci v gradbenih in ostalih pogodbah, ki se nanašajo na izvajanje del na gradbenih objektih. Pogodbeni dogovori (in pogodbene klavzule), ki so drugačni in odstopajo od PGU 2020, morajo biti skrbno pripravljeni in prilagojeni.