Odvetnici mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil sta dne 11.2.2021 predavali članom Gospodarska zbornica Slovenije in Zbornice za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala (ZGIGM).

Tematika izobraževanja so bile Posebne Gradbene Uzance 2020.