Državna revizijska komisija je v zadevi 018-012/2021 odločala glede naročnikove zavrnitve vseh ponudb na podlagi petega odstavka 90. člena ZJN-3.

Državna revizijska komisija je odločila, da mora odločitev naročnika o zavrnitvi vseh ponudb vsebovati jasne ter nedvoumne razloge, da se lahko ponudniki seznanijo z utemeljitvijo odločitve, preverijo njeno pravilnost oz. zakonitost ter po potrebi zaščitijo svoje pravice.

Ker je naročnik v obrazložitvi odločitve o zavrnitvi vseh ponudb podal zgolj pavšalne, splošne in nedoločene razloge, je kršil peti odstavek 90. člena ZJN-3 in načelo transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3). Zato je bilo zahtevku za revizijo ugodeno.

Več si lahko preberete na: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6767365643030282240