Odvetnici mag.Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil sta dne 13.3.2021 predavali glede Posebnih gradbenih uzanc 2020 (PGU).

Seminar je bil namenjen prikazu posameznih uzanc iz PGU, ki so ključne za izvajanje gradbene pogodbe, ter predstavitvi, zakaj nekaterih uzanc ni smiselno izključevati iz pogodbe. Na seminarju so bile predstavljene tudi alternativne konkretne rešitve v obliki pogodbenih določil za uzance, ki bi jih pogodbeni stranki morda želeli spremeniti.

Seminar s podrobnim praktičnim pregledom novosti, ki jih prinašajo uzance, je namenjen gradbenim izvajalcem, nadzornikom in investitorjem.

Več informacij https://www.uradni-list.si/izobrazevanja/dogodek/predstavitev-dolocb-pgu-ki-jih-morajo-poznati-narocniki-in-izvajalci-v-zvezi-z-izvajanjem-gradbenih-del-s-prakticnimi-primeri