Za nami so uspešno zaključeni 8. Dnevi gradbenega prava 2022 (Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.).

Odvetnica Maja Prebil je predavala glede pogodbenih kazni na področju gradbenega prava. Gre za temo, ki je vedno aktualna in strokovno zanimiva.

Izvajalci ne želijo, da bi prišli v situacijo, ko bi njihovim kršitvam gradbene pogodbe sledilo plačilo pogodbene kazni.

Naročniki pa morajo poznati vsa pravila in predpostavke za pravilno in pravočasno uveljavljanje pogodbene kazni.

Pogodbena kazen je običajno dogovorjena za primere, ko izvajalec zamudi z izvedbo del. Ali pa za tiste primere, ko pride do neizpolnitve pogodbe in do prenehanja pogodbe zaradi razlogov, ki so na strani izvajalca. Pogodbene kazni se lahko dogovorijo tudi za ostale kršitve (nedenarnih) obveznosti izvajalca na podlagi gradbene pogodbe. Kvalitetna pogodba, ki jo bo pripravil naročnik, bo vsebovala več pogodbenih kazni, ki bodo predvidene za različne situacije, do katerih lahko pride tekom izvajanja pogodbe.