Ali je ponudbo dopustno dopolnjevati z dokazili glede izpolnjevanja tehničnih zahtev?

ZJN-3 v šestem odstavku 89. člena izrecno prepoveduje popravljanje ali dopolnjevanje tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake.

Natančnost in skrbnost pri pripravi ponudbe se od ponudnika pričakuje še posebej v delu, v katerem predstavlja predmet, kot enega njenih najpomembnejših elementov. Ponudniki morajo biti zato še posebej pozorni, da ponudijo takšen predmet, kot ga je zahteval naročnik, oz. so dolžni pri pripravi ponudbe v tem delu ravnati s še posebno skrbnostjo.

Državna revizijska komisija je v odločitvi št. 018-137/2023-9 z dne 28. 12. 2023 zavzela stališče, da se tudi dopolnjevanje ponudbe z dokazili glede izpolnjevanja tehničnih zahtev, šteje za dopolnjevanje tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Posledično je potrebno tudi v primeru umanjka dokazila, ki se nanaša na izpolnjevanje tehničnih zahtev oziroma specifikacij, ki jih je določil naročnik, upoštevati šesti odstavek 89. člena ZJN-3 in dopolnjevanje načeloma ni dopustno.

Ali lahko naročnik manjkajoče podatke o ponujenem blagu sam išče po spletu in nanje opre odločitev o oddaji javnega naročila?

Med dele ponudbene vsebine, v katere načeloma že ex lege ni dopustno posegati, sodijo v skladu s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3 tudi tehnične specifikacije, s katerimi naročnik opiše predmet javnega naročila.

Državna revizijska komisija je v odločitvi št. 018-137/2023-9 z dne 28. 12. 2023 opozorila, da mora naročnik upoštevati, da se prepoved odpravljanja pomanjkljivosti v ponudbi z dopolnjevanjem slednje v delu, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, nanaša tudi nanj, torej na naročnika ne le na ponudnika, ki je predložil pomanjkljivo ponudbo. Ker je v skladu s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ustaljeno prakso Državne revizijske komisije ponudniku – razen v primeru očitne napake – prepovedano odpravljanje pomanjkljivosti v ponudbi z dopolnjevanjem slednje v delu, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, mora enako, po analogiji, veljati tudi za naročnika.

Naročnik tako nima podlage v ZJN-3, da manjkajoči tehnični podatek ponujenega predmeta javnega naročila išče po brošurah oziroma katalogih, objavljenih na internetu, in posledično nima pravne podlage, da na tako pridobljeni podatek opre ugotovitev o izpolnjevanju zahteve in posledično o dopustnosti ponudbe. Nenazadnje pa je, kot je zapisala tudi Državna revizijska komisija, potrebno upoštevati, da so brošure oziroma katalogi, objavljeni na internetu, v prvi vrsti pogosto zgolj informativne narave in namenjeni oglaševanju ter promociji izdelkov in storitev, poleg tega pa niso nujno ažurni, zato se na podatke, ki so v njih navedeni, ne gre vselej zanesti.