V čem smo dobri

BREZ PRETIRAVANJA, saj nihče ne more obvladati vsega. Pomembno je, da si dober v tistem, s čimer se ukvarjaš.

FIDIC

priprava posebnih pogojev

razlaga členov

pravna mnenja

sodelovanje v Komisiji za reševanje sporov

FIDIC po vaši meri

FIDIC
GRADBENO PRAVO

GRADBENO PRAVO

projektantska pogodba

gradbena pogodba

pogodba o nadzoru

gradbeni spori

napake pri izvedbi gradnje

projektantske napake

delovne nezgode

pravna mnenja

JAVNA NAROČILA

pogodba o izvedbi javnega naročila

razpisna dokumentacija

pregled naročnikove dokumentacije in mnenje

priprava ponudbe

vpogled

revizijski zahtevek

odškodninski zahtevek

upravni spor (tožba pred Upravnim sodiščem RS)

pravna mnenja

prekrški

javna naročila po vaši meri

 

JAVNA NAROČILA

NEPREMIČNINSKO PRAVO

celostno svetovanje investitorjem

priprava splošnih pogojev prodaje

priprava/pregledi prodajnih pogodb

zastopanje in svetovanje pri pogajanjih

zastopanje in svetovanje pri primopredajah

uveljavljanje in reševanje zahtevkov iz naslova napak, pogodbenih kazni, kršitev pogodbe

reševanje sporov pred sodišči

pridobitev upravnih dovoljenj

legalizacije

Nepremičninsko pravo Prenos znanja
GOSPODARSKO PRAVO

GOSPODARSKO PRAVO

priprava pogodbe

pregled vaše pogodbe

gospodarski sodni spori

pravna mnenja

UPRAVNO PRAVO

pregled dokumentacije in mnenje

pritožba

upravni spor

zahteva za sodno varstvo

UPRAVNO PRAVO