Odvetnici mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil sta avtorici članka v prilogi revije Pravna praksa (18. 4. 2019) z naslovom: Razpisna dokumentacija in tehnične specifikacije pri javnem naročilu gradnje po klavzuli ključ v roke.