V današnji Pravni praksi je objavljen članek odvetnice Maje Prebil in Polone Žibert z naslovom “Izločitev ponudnikov iz postopka javnega naročanja”.

Avtorici se v strokovnem članku ukvarjata s fakultativnim razlogom za izključitev ponudnika zaradi hujše kršitve poklicnih pravil in precejšnjih pomanjkljivosti pri izpolnjevanju prejšnje pogodbe o izvedbi javnega naročila.