Dne 12. in 13. 9. 2019 je v Portorožu potekal že 8. Kongres javnega naročanja. Mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil sta bili programski vodji kongresa. Obe sta tudi predavali o aktualnih strokovnih javnonaročniških temah. Na dvodnevnem kongresu predava 14 strokovnjakov iz področja javnih naročil v Sloveniji. Udeležba je bila letos rekordna, saj se je strokovnega kongresa udeležilo kar 250 udeležencev.