Ali ste vedeli, da odvetnici mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil sodelujeta pri Dodatnih kvalifikacijah za strokovnjaka za uporabo pogodb FIDIC pri Uradni list Republike Slovenije d.o.o. Mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil skupaj z ostalimi strokovnjaki s področja pogodb FIDIC predavata in usposabljata kandidate za suvereno in samostojno izvajanje gradbenih projektov po pogodbah FIDIC.

Mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil sodelujeta tudi pri zaključnem preverjanju znanja, ko morajo kandidati pred spraševalci uspešno opraviti z ustnimi zagovori.