Odvetnica Maja Prebil v najnovejšem izvodu Revija DIREKTOR piše o tem, kako ustrezno pripraviti razpisno dokumentacijo. Ponudniki so dolžni pri oddaji ponudbe veliko pozornosti nameniti navodilom naročnikom. A na lastno razpisno dokumentacijo so vezani tudi naročniki. Odvetnica Maja Prebil je v članku predstavila konkreten primer, ki ga je obravnavala tudi Državna revizijska komisija.