Po dolgoletni sodni bitki, v kateri smo zastopali dva člana nadzornega sveta ene od največjih slovenskih delniških družb, je sodišče pravnomočno odločilo, da člani nadzornega sveta niso dolžni plačati kakršnekoli odškodnine zaradi sprejetja sklepa o odobritvi posla nakupa poslovnega deleža v tretjem subjektu, ki ga je predlagala in izvedla uprava. Gre za veliko zadoščenje, saj je obsežen in zahteven pravdni spor trajal kar deset let.