Odvetniki smo naklonjeni aktivnemu iskanju sporazumnih rešitev, s katerimi bi stranke zaključile (sodne) spore, ki so pogosto dolgotrajni, naporni in tudi dragi za vse udeležence.

Sodna poravnava pomeni zaključek spora, ki je sprejemljiv in zadovoljiv za obe stranki.

Odvetnik Marko Majstorović je zastopal večje število strank (etažnih lastnikov) v večletnem sodnem sporu glede odprave napak na skupnih delih večstanovanjske stavbe. Šlo je za problematiko, ki je bremenila vse udeležence skozi daljše časovno obdobje, in sicer več kot 10 let, tudi pravdni postopek pred sodiščem je tekel že več kot 3 leta.

Po dolgotrajnih (dveletnih) pogovorih, sestankih, usklajevanjih in pogajanjih obeh odvetnikov je bilo doseženo soglasje s strani večjega števila strank in ostalih udeležencev, kar je na koncu vodilo do sklenitve sodne poravnave. S tem je bil končan desetletni spor, ne da bi sodišče izdalo sodno odločbo.