Odvetnici mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil danes predavata članom IZS – Inženirska zbornica Slovenije.

Tematika spletnega izobraževanja se nanaša na bančne garancije. Vsak investitor mora poznati pravice in upravičenja, ki mu jih daje izvajalčeva bančna garancija. Izvajalci pa morajo vedeti, kaj lahko storijo, ko pride do situacije, če investitorji neupravičeno unovčijo to finančno zavarovanje.

Mag. Maja Koršič Potočnik poudarja, da se na “gradbišču inženirjem zgodi, da se znajdejo pred pogojevanjem naročnika, da naj naredijo neko zadevo, sicer bo naročnik unovčil finančno zavarovanje. Inženirji zato morajo vedeti, kakšne pravice imajo v primerih, ko naročnik morda neupravičeno grozi z unovčenjem finančnega zavarovanja, vedeti pa morajo tudi, kakšen znesek je možno unovčiti in pod kakšnimi pogoji”.