Podjemnikova obveznost pri podjemni pogodbi predstavlja obligacijo rezultata. Na kakšen način podjemnik rezultat doseže, praviloma ni pomembno.

Matic Kuhar izpostavlja, da je Vrhovno sodišče RS v nedavnem sklepu opr. št. III Ips 58/2019 z dne 19.05.2020 poudarilo, da to velja le pod predpostavko, da se glede načina izvajanja podjemnikovega dela stranki pogodbe nista dogovorili drugače. Če je dogovor drugačen in je torej specifično izražen končni interes naročnika izvajalcu znan, je z njim izvajalec omejen in je nanj vezan.

V konkretnem primeru sta se stranki dogovorili, da bo podjemnik za izvajanje storitev čiščenja dnevno zagotavljal 70 oseb, nadzor in vodenje pa bo opravljala strokovno usposobljena oseba s končano VII. stopnjo izobrazbe. Vrhovno sodišče RS je odločilo, da kršitev te obveznosti, četudi je podjemnik dosegel dogovorjeni rezultat in čeprav je bila cena dogovorjena za kvadratni meter čiščenja (ne za delo 70 oseb), predstavlja izpolnitev z napako, naročnik pa ima načeloma pravico do znižanja pogodbene cene.

Na vprašanje, kako (v kakšnem znesku) ovrednotiti znižanje plačila, če je podjemnik z napačnim načinom vseeno dosegel pravilen (dogovorjen) končni rezultat, Vrhovno sodišče RS ni odgovorilo. S tem se bo moralo v ponovnem sojenju ukvarjati sodišče druge stopnje, bo pa na naročniku nedvomno težko breme, da dokaže, kakšen delež cene pri pogodbi, ki predstavlja obligacijo rezultata, odpade na izvajanje storitev na dogovorjeni način.