V letu 2020 so bile sprejete nove Posebne gradbene uzance 2020, ki nadomeščajo uzance iz leta 1977 (sprejeto s strani: Gospodarska zbornica Slovenija in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije).

Odvetnici mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil sta sodelovali v strokovni skupini pri pripravi besedila novih PGU 2020.

Pri Uradnem listu RS je izšla knjiga: uvodna pojasnila PGU 2020 skupaj z besedilom uzanc (https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/nove-posebne-gradbene-uzance-2020).

Mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil sta soavtorici uvodnih pojasnil, v katerih so predstavljene bistvene vsebinske spremembe, ki jih prinašajo Posebne gradbene uzance 2020.