V glasilu Inženirska zbornica Slovenije »IZS NOVO« je objavljen članek odvetnic mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil na temo novih Posebnih gradbenih uzanc 2020.

Nekaj iz vsebine:
»Namesto zaključka bova odgovorili na vprašanje, ki ga pogosto dobiva zastavljenega s strani udeležencev pri graditvi objektov: ‘Ali se nam uzance splača izključiti iz naše pogodbe?’ Ne glede na to, kateri udeleženec pri graditvi objektov zastavlja navedeno vprašanje, je odgovor enoznačnen: ‘Ne, ne splača se vam.’ Če ste investitor, je odgovor takšen zato, ker vas bodo uzance varovale pred iznajdljivostjo izvajalcev in dejstvom, da imajo ti na gradbišču prednost domačega terena. Če ste izvajalec, je odgovor negativen zato, ker vam uzance zagotavljajo sorazmernost in pravičnost, ki bo uravnotežila pogosto previsoke apetite investitorjev. Če pa ste nadzornik, je odgovor enak zato, ker vam bodo uzance pomagale krmiliti med pogosto diametralno nasprotnimi interesi investitorja in gradbenega izvajalca.«