Državna revizijska komisija je v sklepu št. 018-160/2020-7 z dne 26.11.2020 odločala o vprašanju glede oblike obrazca ponudbenega predračuna (v obliki .xlsx ali .pdf) iz vidika zahtev iz dokumentacije naročnika v zvezi z oddajo javnega naročila.

Povezava do odločitve: http://www.dkom.si/odlocitve_DKOM/2020120408272686/

Več o tej odločitvi na povezavi: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6747806185296035840/