Odvetnici mag. Maja Koršič potočnik in Maja Prebil sta bili programski vodji tega strokovnega dogodka na področju gradbenega prava v Sloveniji. Obe sta tudi predavali.

Strokovne tematike so aktualne, zanimive, problemsko in praktično naravnane. Glavni poudarki na DGP:
– Nove Posebne gradbene uzance 2020;
– Gradbeni zakon (GZ-1);
– aktualna problematika;
– Elektronsko poslovanje v postopku pridobivanja gradb. dovolj. – eGraditev;
– Podražitve in povišanja cen pri gradb. pogodbi;
– Neposredna plačila podizvajalcem;
– Nastopanja s podizvajalci pri oddaji ponudbe v postopkih javnega naročanja;
– Obračunavanje in merjenje del;
– Razlika med projektantskim in gradbenim nadzorom;
– Vse odprte dileme v zvezi s pisnostjo pri gradb. projektih;
– Pregled sodne prakse gradbenega prava;
– Kaj sodi pod solidnost gradnje in 10-letni rok za jamčevanje za napake;
– Pet zagat urejanja prostora;
– Uporabna vrednost akreditivov.

Dvodnevno strokovno izobraževanje je potekalo preko video povezave.

Več informacij: https://lnkd.in/gi3N7SH (v organizaciji Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. in Gospodarska zbornica Slovenije).