PKP7 je prinesel zadržanje teka rokov za izpolnitev pogodbenih obveznosti pri pogodbah o izvedbi javnih naročil in pri javno-zasebnih partnerstvih v času razglašene epidemije.

Matic Kuhar je pripravil analizo zakonskega besedila 116. člena PKP7 in praktični vpliv na pogodbena razmerja.

Razlikovati je treba med roki za izpolnitev obveznosti, ki so določeni v časovnih obdobjih (dnevih, tednih, mesecih ali letih), in med tistimi, ki so določeni s točnim datumom.

Postavlja se vprašanje, kakšen vpliv ima in bo imelo to zadržanje teka rokov na konkretne pogodbe in pogodbena razmerja.

Več si lahko preberete na: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6755427748388335616