V pripravi je novela Zakona o javnem naročanju ZJN-3B, ki vsebuje nekaj pomembnih predlogov sprememb, med drugim tudi spremembe na področju obravnave prekrškov. Pozitivna novost za ponudnike je, da se uvaja alternativna stranska sankcija izločitve ponudnikov iz postopkov javnega naročanja, neugodna za ponudnike pa je uvedba dveh novih prekrškov in podaljšanje zastaranja prekrškov (iz 4 let na 6 let).

V naši odvetniški družbi, ki je specializirana za javna naročila, bomo podali konkretne strokovne predloge k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju z namenom, da se novela B ZJN-3 osredotoči le na tiste zakonske spremembe, ki so resnično potrebne in bi pripomogle k bolj učinkovitemu javnemu naročanju.