Odvetnici mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil sta dne 11.2.2021 izobraževali glede #FIDIC pogodb.

Številne investicije, ki so sofinancirane s strani EU, se izvajajo in se bodo izvajale na podlagi pogodb FIDIC.

Naročniki bodo morali razpisne dokumentacije prilagoditi pravilom pogodb FIDIC, ustrezno bodo morale biti pripravljene tudi pogodbe in ostala dokumentacija.

Poznavanje sistema in pravil FIDIC pogodb je potrebno tudi pri izvajanju in zaključku projekta.

Predavateljici sta v organizaciji Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. izobraževali predstavnike ministrstev, ki so odgovorni za pripravo razpisnih dokumentacij in pogodb pri večjih investicijah ter za vodenje projektov.