V organizaciji Uradni list Republike Slovenije d.o.o. so potekali že 5. Dnevi prakse javnih naroči.
Programski vodji strokovnega srečanja sta bili odvetnici mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil. Maji sta pripravili aktualen program, ki je bil praktično naravnan.
Po dveh dneh so udeleženci strokovnega izobraževanja izvedeli veliko uporabnih in konkretnih nasvetov, ki jim bodo pomagali pri izvajanju javnih naročil.

Na strokovnem dvodnevnem dogodku je sodelovalo 12 predavateljev, ki so predstavili aktualno tematiko in problematiko na področju javnega naročanja.

Poleg programskega vodenja, sta odvetnici mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil tudi predavali, pri čemer se jima je pridružil tudi naš odvetnik Marko Majstorović.

Odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik je predavala glede konkretnih pogodbenih določil, ki naročniku omogočajo učinkovitejšo izvedbo javnih naročil v korona časih. Pri tem se je fokusirala na vprašanja, kako tolmačiti posamezne protikoronske zakonske člene.

Odvetnica Maja Prebil je predavala glede idej, katera merila uporabiti v okviru ekonomsko najugodnejše ponudbe.

Odvetnik Marko Majstorović se je fokusiral na prve izkušnje z upravnim sporom zoper odločitve Državne revizijske komisije pred Upravnim sodiščem RS. Od 01.01.2021 dalje je namreč mogoče vložiti tožbo zoper odločitve DKOM na podlagi 39.a člena ZPVPJN. Glavno vprašanje se glasi, ali bo ta zakonska novost tudi dejansko zaživela v praksi. Predstavil je prednosti in slabosti tega sodnega varstva za naročnike in ponudnike.

Dvodnevno strokovno izobraževanje je potekalo preko video povezave.