Odvetnici mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil sta predavali vsak dan v preteklem tednu.

Potekala je Šola javnega naročanja za ponudnike, ki je bila namenjena subjektom, ki svoje posle pridobivajo preko javnih naročil.

Izvedeno je bilo tudi strokovno izobraževanje za naročnike.

Nadaljevale so se tudi dodatne kvalifikacije za pridobitev naziva strokovnjak za uporabo pogodb FIDIC. Vse v organizaciji Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.

Obe Maji sta predavali tudi v okviru projekta CARE4CLIMATE.