Če bi morali izpostaviti kakšno vedno aktualno temo gradbenega prava, bi bile to napake projektne dokumentacije.

Kako za napake v projektni dokumentaciji odgovarjajo izvajalci, je eno od najpogostejših vprašanj, ki jih dobimo zastavljene pri našem delu. Zato je to ena od aktualnih tem, o kateri je dne 28. 5. 2021 potekal seminar na Inženirski zbornici Slovenije, ki ga je vodila naša odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik.