Odvetnica Maja Koršič Potočnik je dne 15. 6. 2021 predavala članom Inženirske zbornice Slovenije.

Tematika predavanja se je nanašala na bančne garancije, in sicer glede pomena finančnih zavarovanj, vrst finančnih zavarovanj, omejitev pri unovčevanju bančnih garancij in glede najpogostejših primerov zlorab.

Glede na riziko, ki ga zavarujejo, poznamo finančna zavarovanja za resnost ponudbe, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku.

Še vedno se dogajajo tudi zlorabe bančnih garancij s strani naročnikov. Začasne odredbe sodišča predstavljajo zaščito pred očitnimi zlorabami bančnih garancij. Ko izvajalec meni, da upravičenec iz bančne garancije ni bil upravičen do plačila zneska iz bančne garancije ali do celotnega zneska iz garancije, lahko vrnitev tega zneska terja po pravilih o neupravičenih pridobitvi (v samostojnem pravdnem postopku).