Odvetnica Maja Koršič Potočnik je 29.06.2021 predavala članom Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije / Chamber of Craft and Small Business of Slovenia (naslov predavanja: Kako doseči podaljšanje rokov pri izvajanju gradbenih del?).

Izobraževanje, ki je bilo usmerjeno k podaji uporabnih in koristnih nasvetov, se je nanašalo na vprašanje, kako lahko izvajalec/dobavitelj doseže podaljšanja roka izvedbe/dobave. Izobraževanje je bilo namenjeno pregledu vseh pravic in možnosti, ki jih imajo izvajalci/dobavitelji v zvezi s podaljšanjem roka izvedbe/dobave iz različnih razlogov, ki niso v njihovi sferi.

Strokovno predavanje je bilo prilagojeno vsem izvajalcem, podizvajalcem ter dobaviteljem.