Odvetnica Maja Koršič Potočnik je dne 15.7.2021 predavala glede javnih naročil pod mejnimi vrednostmi EU (naročila male vrednosti).

Izobraževanje se je izvedlo v okviru usposabljanja javnih uslužbencev, ki se operativno ukvarjajo s postopki oddaje javnih naročil in s pripravo razpisne dokumentacije za potrebe naročnikov.

Predavanje je potekalo v okviru Upravne akademije (Ministrstvo za javno upravo).