Za nami je 10. Kongres javnega naročanja 2021, ki je potekal v Portorožu v organizaciji Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.

Strokovno izobraževanje je minilo v znamenju presežkov. Dvodnevnega kongresa se je udeležilo več kot 200 udeležencev in 14 predavateljev.

Naročniki, ponudniki in ostali deležniki javnega naročanja so poslušali zanimiva predavanja strokovnjakov, ki prihajajo iz ministrstev, Državne revizijske komisije, bank, odvetništva itd.

Odvetnica Maja Prebil je pripravila dve predavanji. Na jasen in razumljiv način je predstavila aktualno prakso Državne revizijske komisije. Odlično poznavanje aktualnih in preteklih odločitev DKOM prinaša predvidljivost in zanesljivost pri ravnanjih naročnikov in ponudnikov. Maja je predavala tudi glede pogodb o izvedbi javnih naročil, ki so sklenjene za nedoločen čas.

Odvetnica Maja Koršič Potočnik pa je predstavila zelo aktualno problematiko, ki se nanaša na povišanje oz. spremembo cen po sklenitvi pogodbe. Gre za spremembe, ki nastopijo po sklenitvi pogodbe (gradbena pogodba, podjemna pogodba ali prodajna pogodba) in med izvajanjem pogodbe. V letošnjem letu se je zgodila strma in nagla rast cen materialov, ki predstavljajo kalkulativne elemente cene (pri gradbeni in ostalih pogodbah), kar je povezano s povečanjem pogodbene cene.

Obe Maji sta bili tudi programski vodji tega strokovnega srečanja, prav tako sta povezovali in moderirali dvodnevni kongres, ki je potekal v živo na lokaciji in tudi online.

Odvetnik Marko Majstorović je udeležencem KJN 2021 predstavil novo pravno sredstvo na področju javnega naročanja in prve izkušnje s tožbo pred Upravnim sodiščem RS. Od 1. januarja 2021 dalje je možno zoper odločitve Državne revizijske komisije vložiti tožbo pred Upravnim sodiščem RS. Prve izkušnje z upravnim sporom so že za nami, kmalu se pričakuje oblikovanje sodne prakse tudi na tem področju.