Odvetnica Maja Koršič Potočnik je v torek 21.09.2021 predavala glede podaljšanja rokov pri izvajanju del.
Strokovno izobraževanje je organizirala Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec.


Spletna delavnica, ki je potekala preko ZOOMa je bila brezplačna za vse udeležence.