Odvetnica Maja Prebil je napisala članek, ki je objavljen v Pravna praksi z dne 30.9.2021. Maja je predstavila ključne spremembe, ki jih prinaša novela B Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B).

V zaključku strokovnega prispevka je Maja zapisala: “Pri implementaciji novele ZJN-3B po mojem mnenju v praksi ne bo težav. Spremembe so namreč v veliki meri odraz dosedanjih težav v praksi, so jasne in tako ne puščajo veliko prostora za različne interpretacije. Nekateri posodobljeni instituti predstavljajo dobro izhodišče za spremembo dosedanjega izvajanja javnih naročil, kakšna bo uporabljivost sprememb v praksi, pa bosta pokazala čas in praksa Državne revizijske komisije. Lahko sklenem, da po mojem mnenju po 1. januarju 2022, ko v veljavo stopi novela ZJN-3B, način dela naročnikov v bistvenem ne bo spremenjen, vseeno pa bodo morali biti naročniki pozorni na novelirane določbe.”