Za nami so 𝟕. 𝐃𝐧𝐞𝐯𝐢 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐛𝐞𝐧𝐞𝐠𝐚 𝐩𝐫𝐚𝐯𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟏, ki so potekali 11.11. in 12.11.2021 v Laškem in preko spleta.

Strokovno dvodnevno srečanje je bilo namenjeno investitorjem, izvajalcem, projektantom, nadzornikom in vsem ostalim udeležencem pri gradbenih projektih.

Predavanje: 𝗞𝗼𝗺𝘂 𝗽𝗿𝗶𝗽𝗮𝗱𝗮𝗷𝗼 𝗿𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗽𝗿𝗶 𝗴𝗿𝗮𝗱𝗯𝗲𝗻𝗶𝗵 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁𝗶𝗵? (Maja Prebil)
Odvetnica Maja Prebil je na Dnevih gradbenega prava 2021 predavala glede referenc pri gradbenih projektih.

Predavanje: 𝗞𝗮𝗸𝗼 𝘂𝘃𝗲𝗹𝗷𝗮𝘃𝗹𝗷𝗮𝘁𝗶 𝗽𝗼𝘃𝗶š𝗮𝗻𝗷𝗮 𝗰𝗲𝗻 𝗽𝗿𝗶 𝗴𝗿𝗮𝗱𝗯𝗲𝗻𝗶 𝗽𝗼𝗴𝗼𝗱𝗯𝗶 𝘇𝗮𝗿𝗮𝗱𝗶 𝗽𝗼𝘃𝗶š𝗮𝗻𝗷𝗮 𝗰𝗲𝗻 𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼𝘃 𝗻𝗮 𝘁𝗿𝗴𝘂? (mag. Maja Koršič Potočnik)
Odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik se je na Dnevih gradbenega prava 2021 posvetila tematiki in problematiki, s katero se intenzivno ukvarja večji del leta 2021. Gre za nagle in strme podražitve cen materialov in za njihov vpliv na gradbena razmerja naročnikov in izvajalcev.

Obe Maji sta bili tudi programski vodji tega strokovnega srečanja, prav tako sta povezovali in moderirali dvodnevni kongres, ki je potekal v živo na lokaciji in tudi online.

Predavanje: 𝗢𝗱𝗴𝗼𝘃𝗼𝗿𝗻𝗼𝘀𝘁 𝗴𝗹𝗮𝘃𝗻𝗲𝗴𝗮 𝗶𝘇𝘃𝗮𝗷𝗮𝗹𝗰𝗮 𝘇𝗮 𝗽𝗼š𝗸𝗼𝗱𝗯𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗮𝘃𝗰𝗲𝘃 𝗽𝗼𝗱𝗶𝘇𝘃𝗮𝗷𝗮𝗹𝗰𝗮 – 𝗿𝗲𝗴𝗿𝗲𝘀𝗻𝗶 𝘇𝗮𝗵𝘁𝗲𝘃𝗸𝗶 𝗭𝗭𝗭𝗦 𝗶𝗻 𝗭𝗣𝗜𝗭 (Marko Majstorović)
Odvetnik Marko Majstorović je v petek 12.11.2021 na 7. Dnevih gradbenega prava predaval glede odškodninske odgovornosti glavnega izvajalca za delovne nezgode podizvajalčevih delavcev.

Tematika predavanja je bila usmerjena k glavnim izvajalcem, ki na skupnih gradbiščih izvajajo dela s podizvajalci, njihovi podizvajalci pa dela izvajajo z nadaljnjimi podizvajalci v verigi podizvajalcev.
Ko pride do delovne nezgode in poškodb delavcev, se postavijo vprašanja, kdo je odškodninsko odgovoren v razmerju do poškodovanega delavca, do svojcev umrlega delavca, do ZZZS za stroške zdravljenja, do ZPIZ itd.
Marko Majstorović je predstavil izkušnje iz sodnih sporov in analitično ter praktično povzel sodno prakso, ki (tudi) glavnemu izvajalcu kot t.i. dejanskemu delodajalcu nalaga odškodninske obveznosti in odgovornosti do delavcev, ki so zaposleni pri podizvajalcih.

Tudi vse ostale teme so bile aktualne, zanimive in problematične v praksi. Tudi letošnji Dnevi gradbenega prava so bili več kot dobrodošla popotnica vsem udeležencem pri graditvi objektov, ki želijo biti na tekočem s tem, kako se pravna teorija in praksa soočata z izzivi v gradbeništvu.