☃️ V zadnjih dneh se po socialnih omrežjih širi zgodba o snežaku in o “težavah”, s katerimi se sooča oseba, ki gradi snežaka. 𝐈𝐳 𝐯𝐢𝐫𝐚𝐥𝐧𝐞 𝐳𝐠𝐨𝐝𝐛𝐞 𝐨 𝐬𝐧𝐞ž𝐚𝐤𝐮 𝐬𝐦𝐨 𝐯 𝐩𝐢𝐬𝐚𝐫𝐧𝐢 𝐨𝐝𝐬𝐭𝐫𝐚𝐧𝐢𝐥𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐨𝐝𝐢𝐣𝐨 𝐧𝐚 š𝐭𝐞𝐯𝐢𝐥𝐧𝐞 𝐝𝐫𝐮ž𝐛𝐞𝐧𝐞 𝐬𝐤𝐮𝐩𝐢𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐬𝐚𝐭𝐢𝐫𝐨 𝐮𝐬𝐦𝐞𝐫𝐢𝐥𝐢 𝐯 𝐥𝐚𝐬𝐭𝐞𝐧 𝐩𝐨𝐤𝐥𝐢𝐜 – 𝐩𝐨𝐤𝐥𝐢𝐜 𝐨𝐝𝐯𝐞𝐭𝐧𝐢𝐤𝐚 (𝐩𝐫𝐚𝐯𝐧𝐢𝐤𝐚), 𝐤𝐢 𝐬𝐞 𝐮𝐤𝐯𝐚𝐫𝐣𝐚 𝐳 𝐣𝐚𝐯𝐧𝐢𝐦𝐢 𝐧𝐚𝐫𝐨č𝐢𝐥𝐢, 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐛𝐞𝐧𝐢𝐦 𝐩𝐫𝐚𝐯𝐨𝐦 𝐢𝐧 𝐬𝐨𝐝𝐧𝐢𝐦𝐢 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐢.

⚖️ Želimo vam lep začetek prazničnega decembra!

7:00 Zbudim se v zasneženo jutro in se odločim, da bom za svojo družino naredil snežaka.
7:10 V zadnjem hipu ugotovim, da smo sneg dobili od države in bo treba za snežaka najprej izvesti razpis.
7:25 Po več razpravah in družinskih sestankih pripravimo razpisno dokumentacijo (čeprav bi otroci najraje videli, da bi se v tej točki 15 minut s snežakom že igrali).
7:26 Internetni možiclji so komaj uspeli javno objaviti razpis in že dobim prvi očitek anonimnega potencialnega ponudnika, da je tehnična specifikacija, ki določa, da mora biti snežak bele barve, nezakonita in privilegira točno določenega ponudnika ter naročnik nima nič manj koristi od snežaka druge barve.
7:30 Prvi potencialni ponudnik očitno spodbudi še druge, ki očitajo, da bi poleg snega morali omogočati še druge materiale, torej snežaka iz snega »ali enakovrednega materiala«.
7:40 Po elektronski pošti pride obvestilo, da je bil glede izpostavljenih očitkov vseeno vložen zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo.
9:00 Državna revizijska komisija zahtevku ugodi – sprejeti moramo snežake druge barve ter snežake iz snega enakovrednemu materialu. Na komisiji štejejo, da so zahteve res diskriminatorne. Kaj je v drugi barvi in drugega materiala enakovredno snegu, ne pojasnijo.
9:30 Poteče rok za prejem ponudb in glej ga zlomka – vsi ponudniki, vključno s ponudnikom, ki se je z zahtevkom za revizijo boril za možnost snežaka druge barve in drugega materiala, na koncu ponudijo snežaka iz belega snega (očitno v resničnem svetu alternativa vendarle ne obstaja). Od sedmih zjutraj, ko smo si zaželeli snežaka, do prejema ponudb polovica snega skopni, zaradi česar so ponujeni snežaki ob 9:30 bistveno dražji kot so bili zjutraj.
10:00 Ugotovimo, da daleč najugodnejši ponudnik nima osmih referenc, ki smo jih sicer resda zahtevali, čeprav v tej fazi več ne vemo točno zakaj (ima pa ponudnik sedem referenc, zaradi česar nam ta zahteva hodi zelo narobe in si želimo, da je ne bi postavili), zato nam ne preostane drugega kot da izberemo naslednjega, dvakrat dražjega ponudnika.
11:30 Izvajalec se po uvedbi v delo gradnje snežaka ne loti takoj. Ogrožen je rok izvedbe (do kosila ob 13:00), zato imamo krizni sestanek, kjer bi izvajalec rad dosegel podaljšanje roka, mi pa nanj pritiskamo, da naj z deli vendarle pospeši.
11:45 V časovni stiski izvajalec angažira nove podizvajalce, ti pa še več nadaljnjih svojih podizvajalcev. Zaradi bližajočega se roka pri podizvajalčevem podizvajalcu pride do delovne nesreče (delavec je snežaku s plezanjem po lestvi brez ustrezne zaščite skušal nadeti šal in padel).
11:50 Delavec za odškodnino toži svojega delodajalca, glavnega izvajalca kot »dejanskega delodajalca«, v sporu se kot ena od toženih strank nepričakovano znajde tudi naša družina. Sicer se nam ne zdi, da bi lahko nosili kakršnokoli odgovornost, vendar se »za vsak primer« vseeno branimo prek svojega odvetnika.
12:00 Izvajalec sinu na vrtu sporoči, da korenje, ki naj bi predstavljalo snežakov nos, ni bilo vključeno v ponudbeni predračun in napove, da bo zanj zahteval dodatno plačilo ali pa ga ne bo postavil na snežakovo glavo.
12:15 Izvajalec nas obvesti, da vsega snega ni naročil ob 11:00, ko smo z njim sklenili pogodbo, temveč ga naroča sproti. Ker je vmes skopnela še nadaljnja četrtina zaloge snega, se je material podražil in za snežakovo glavo zahteva povišanje cene.
12:45 Na našem vrtu se nenadoma prikaže gradbeni inšpektor, ki bi rad ustavil gradnjo. Pove, da nas je sosed prijavil, ker naj snežaka ne bi gradili v skladu s sneženim dovoljenjem.
12:55 Po posredovanju odvetnikov nam inšpektorja uspe prepričati, da nam sosed zgolj nagaja in da je gradnja skladna z dovoljenjem. Izvajalec po prekinitvi nadaljuje z delom.
13:10 Z rahlo zamudo izvajalec uspe dokončati snežaka.
13:15 Z izvajalcem se sestanemo glede končnega obračuna. Po uvodnem zmotnem prepričanju, da gre zgolj za formalnost, me izvajalec obvesti, da je še vedno odprto vprašanje dodatnega plačila za nos, ki naj bi mu ga naročil sin, prav tako nismo dorekli zvišanja cen.
13:30 Med kosilom skozi okno občudujemo našo najnovejšo vrtno pridobitev, nakar snežaku nenadoma odpade palica (desna roka).
13:35 Še preden do konca pojemo sladico (vroča čokolada), izvajalca pozovemo na odpravo te napake.
14:00 Od užaljenega izvajalca, ki niti sebi ne prizna, da je naredil kakršnokoli napako, namesto odprave napake v odgovor prejmemo maščevalni opomin pred tožbo v zvezi s korenčkom in povišanjem cen snega.
14:30 Izvajalec končno pošlje enega od svojih delavcev, da popravi odpadlo palico. Palica sicer deluje pritrjena, vendar vsi dvomimo, da bo tam ostala do večera. Vprašamo odvetnika, če glede tega lahko kaj naredimo in nam pove, da dokler palica ne odpade, bolj malo oziroma je vsakršna reakcija glede uspeha in stroškov preveč tvegana.
15:00 Poštar nam vroči tožbo izvajalca na plačilo korenčka in povišanja cene snega. Naračunal je, da mu zgolj za razliko v ceni snega za snežakovo glavo in za korenček pripada dvakrat višje plačilo kot je bilo dogovorjeno s pogodbo.
16:00 Snežaku ponovno odpade palica. Ker nas izvajalec že itak toži, zoper njega vložimo nasprotno tožbo na plačilo pogodbene kazni in za povračilo stroškov sanacije palice, ki smo jo vmes morali naročiti pri drugem izvajalcu.
17:00 V sporu glede korenčka in palice (pun intended) ter cene snega je imenovan izvedenec, ki se – namesto, da bi se ukvarjal z vprašanjem sodišča – odloči, da bo v mnenju raje pokritiziral državo, ker si je zamislila snežake s taki palicami in korenčki.
17:30 Končno vesela novica: delavec, ki se je ob 11:45 poškodoval, je izgubil tožbo. Izkazalo se je, da je bil med plezanjem alkoholiziran, zato za nesrečo odgovarja sam (sodišče mu ni verjelo, da se je med malico le najedel bonbonov z alkoholom – na srečo se je izkazalo, da se tudi poškodoval pravzaprav sploh ni).
19:30 Sodišče zaključi zadevo glede korenčka in palice, izvajalcu ugodi za korenček (izkazalo se je, da je bil res naročen, čeprav ga je naročil sin), nam za palico (napaka izvajalca). Izvajalčev zahtevek na povišanje cene snega in naš zahtevek na plačilo pogodbene kazni zavrne. Končni rezultat: utemeljeni zahtevki se pobotajo, kljub celem dnevu pravdanja nihče nikomur ne dolguje nič.
20:30 Potegnem črto in ugotovim, da nas je vse skupaj stalo za štiri tržne vrednosti snežaka.
21:30 Izmučenega od celotnega projekta me sosed, ki za obratovanje nikoli ničesar ni prejel od države, obvesti, da je imel snežaka postavljenega že ob 7:30 za štirikrat nižjo ceno od naše.
22:00 𝐏𝐨 𝐧𝐞𝐧𝐚𝐩𝐨𝐯𝐞𝐝𝐚𝐧𝐢 𝐨𝐭𝐨𝐩𝐥𝐢𝐭𝐯𝐢 𝐢𝐧 𝐦𝐨č𝐧𝐞𝐦𝐮 𝐝𝐞ž𝐞𝐯𝐣𝐮 𝐬𝐞 𝐬𝐧𝐞ž𝐚𝐤 𝐬𝐭𝐨𝐩𝐢. 𝐉𝐮𝐭𝐫𝐢 𝐧𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐫𝐞𝐣, č𝐞 ž𝐞𝐥𝐢𝐦𝐨 𝐬𝐧𝐞ž𝐚𝐤𝐚, 𝐯𝐬𝐞 č𝐚𝐤𝐚 š𝐞 𝐞𝐧𝐤𝐫𝐚𝐭.


P. S.: Zgodba je sestavljena iz kolaža prirejeno prikazanih resničnih zadev.