Bližajo se 6. Dnevi prakse javnih naročil 2022, ki bodo potekali v Thermana Lasko in online (četrtek 17.03.2022 in petek 18.03.2022).

👩‍🏫 Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil sta programski vodji strokovnega dogodka in tudi predavateljici.

🔥 Teme bodo aktualne in usmerjene v praktično problematiko pri izvajanju javnih naročil.

⚠️ Še vedno sta aktualni obe zadnji spremembi ZJN-3, in sicer noveli ZJN-3B in ZJN-3C. Odvetnica Maja Prebil bo predavala glede dopolnjevanja in pojasnjevanja ponudb po noveli ZJN-3B, predstavljene bodo tudi vse specifike postopka s pogajanji brez predhodne objave, pozornost bo usmerjena tudi k izvajanju naročil male vrednosti po noveli ZJN-3B, novela ZJN-3C pa bo analizirana tudi s stališča ponudnika medicinskega potroškega materiala. Odvetnica Maja Koršič Potočnik se bo usmerila k tematiki podaljševanja pogodbenih rokov pri izvajanju javnih nar očil.

📰 Glede Državne revizijske komisije bo predstavljena najnovejša praksa in tematika glede izvajanja dokazov in ustne obravnave pred DKOM. Obdelana bo tudi tematika spremenjenega stališča DKOM glede aktivne legitimacije vlagatelja zahtevka za revizijo.

📈 Odvetnik Marko Majstorović se bo ukvarjal z vprašanji glede poviševanja cen v postopkih javnega naročanja in glede načina dokazovanja.

📝 Strokovna predavanja se bodo nanašala tudi na uporabno vrednost popravka mehanizma, pogodbene kazni v javnih naročilih in kaj je dovoljeno v okviru projektnega natečaja.

Več informacij: https://praksajn.uradni-list.si/