Odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik je na 8. Dnevih gradbenega prava 2022 predavala glede tematike, ki je v tem trenutku najbolj aktualna in problematična.

Tudi v letu 2022 se ukvarjamo s spremembami cene v gradbeni pogodbi zaradi podražitev materiala in ostalih kalkulativnih elementov.

Maja se je fokusirala na način dokazovanja podražitev in njihovega vpliva na ceno, ki je dogovorjena z gradbeno pogodbo. Pri tem je najprej opredelila ovire, ki se pojavljajo pri tematiki sprememb cene, nato pa je tudi ponudila rešitve za številne zaplete v praksi.