Odvetnik Marko Majstorović je na Dnevih gradbenega prava predaval glede podaljšanja pogodbenih rokov pri gradbenih pogodbah zaradi izrednih razmer (vojna v Ukrajini – višja sila in spremenjene okoliščine) in glede možnosti izvajalca za začasno ustavitev del na gradbišču.

Tematika je bila aktualna in zanimiva: podaljšanje pogodbenih rokov pri gradbenih pogodbah zaradi vojne v Ukrajini (in zaradi njenih čezmejnih posledic – ovire pri dobavi in nagle in strme podražitve cen materiala).

Iskal je argumente in razloge (za in proti), ali vojna v Ukrajini predstavlja višjo silo in spremenjene okoliščine pri izvajanju gradbenih poslov v Sloveniji. Predstavil je pravne možnosti, ali bi lahko izvajalec tudi začasno ustavil dela na gradbišču.

Kdo bi si mislil, da se bomo v obdobju 2 let že drugič ukvarjali z višjo silo, spremenjenimi okoliščinami, ovirami pri dobavah, podražitvah materiala itd.

Največja pozornost tega strokovnega srečanja vseh deležnikov pri gradbenih projektih v Sloveniji je bila usmerjena v spremembe cene zaradi podražitev materiala in ostalih kalkulativnih elementov.