Konec maja 2022 je potekal strokovni posvet “Problematika povišanja cen v gradbeništvu – vsi deležniki na enem mestu”.

Celodnevni dogodek je zajemal več predavanj glede tematike povišanja cen v gradbeništvu.

Odvetnica Maja Koršič Potočnik je vodila in povezovala strokovno srečanje, postavljala vprašanja predavateljem in tudi odgovarjala na vprašanja.

Še vedno je odprtih več vprašanj, ki jih je treba rešiti v gradbenih razmerjih. Predavatelji iz vrst naročnikov, izvajalcev, odvetnikov, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za pravosodje in iz Pravne fakultete v Ljubljani so argumentirano in jedrnato predstavili svoja stališča glede povišanja cen.

Ali je sploh mogoče uskladiti interese vseh vpletenih in poiskati rešitve, ki bodo sprejemljive za naročnike in za izvajalce?

Maja Prebil se je pri predavanju ukvarjala z vprašanjem, od katerega trenutka dalje se lahko upoštevajo povišanja cen: od oddaje ponudbe dalje ali od sklenitve pogodbe dalje?

Katera pa so tista vprašanja, na katera iščemo odgovore?

 • zakaj se cene tako drastično in kontinuirano povečujejo, ali prihaja do špekulacij?
 • ali so pravila javnega naročanja skladna z določbami Obligacijskega zakonika in zakaj ta dva zakona nista usklajena?
 • kateri je presečni datum, od katerega dalje lahko izvajalci zahtevajo povišanje cen zaradi rasti cen kalkulativnih elementov?
 • ali so izvajalci dolžni nositi del tveganja povečanj in kolikšno je to tveganje?
 • ali so izvajalci še vedno upravičeni do vsaj dela dobička pri projektih in v kakšni višini?
 • kdo je dolžan pripravljati kalkulacije ter dokazila o povišanju cen in kaj se zgodi v primeru, da za takšno dokazovanje gospodarski subjekt nima dovolj velikih kapacitet?
 • ali so izvajalci upravičeni ustaviti gradnjo, kdaj, v katerih primerih?
 • ali so izvajalci dolžni predvideti rasti cen in kakšna je pri tem vloga naročnikov?
 • ali se pri ceni na enoto pri povišanju upošteva posamezna cena na enoto ali skupna ocenjena vrednost pogodbe?
 • ali Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja velja za gradbene pogodbe?
 • ali je mogoče kakorkoli obiti določbo o fiksnosti cen ter kako?
 • kako pogosto se povečuje pogodbena vrednost zaradi rasti cen in za katera dela se jo upošteva?
 • kako ravnati ob prepozni notifikaciji povišanja cen s strani izvajalcev oziroma v primeru, če te notifikacije sploh ni?
 • ali imajo naročniki v tem primeru odškodninski zahtevek do izvajalca, ki ni pravočasno opozoril na rast cen?
 • kaj se bo zgodilo v primeru, če bodo začele cene spet padati, pogodbeni stranki pa se bosta vmes sporazumeli za višjo ceno?
 • Kaj pomeni zakonski termin, da se je »cena precej zvišala«, v primeru katerega lahko naročnik po 657. členu OZ odstopi od pogodbe?
 • itd.