Za nami so 9. Dnevi gradbenega prava 2022, ki so potekali 10. in 11. novembra 2022 v Laškem.

Gre za glavni strokovni dogodek na področju gradbenega prava, ko se na enem mestu srečajo predstavniki investitorjev, izvajalcev in ostalih udeležencev gradenj.

Znanje je delilo 15 predavateljev, med njimi tudi odvetniki mag. Maja Koršič Potočnik, Maja Prebil in Marko Majstorović.

Največ zanimanja je pričakovano pritegnila problematika vpliva podražitev na spremembe pogodbenih cen. S tem področjem povišanja cen se bomo ukvarjali še naprej, saj številna razmerja med javnimi naročniki in izvajalci ostajajo odprta, ker (še) ni prišlo do soglasja med pogodbeniki glede vseh elementov in parametrov instituta spremembe cen pri gradbenih pogodbah.

Mag. Maja Koršič Potočnik je predstavila novo FIDIC RDEČO knjigo in RUMENO knjigo 2017 ter pojasnila vse spremembe, ki ju prinašata obe standardizirani pogodbi.

Maja Prebil se je ukvarjala z vplivom razpoložljivih sredstev pri javnih naročilih na povečanje pogodbene cene.

Marko Majstorović je na podlagi tematike, s katero se je več let ukvarjal v sodnih postopkih, na enem mestu predstavil kriterije in merila za odškodninsko odgovornost investitorja v razmerju do delovnih nezgod izvajalčevih delavcev.