V luči odpravljanja posledic letošnjih katastrofalnih poplav se mnogi naročniki srečujejo s takšnimi in drugačnimi vprašanji tudi glede izvajanja postopkov javnega naročanja.

Med drugim je v našo pisarno prišlo vprašanje, ali je naročnik, ki bo izvedel t.i. evidenčno naročilo za naročilo blaga, storitev in gradenj za odpravo posledic poplav dolžan spoštovati svoje interne pravilnike/navodila ter posledično preverjati trg in pridobivati več ponudb?

Evidenčna javna naročila so tista javna naročila, katerih vrednost ne presega mejne vrednosti za uporabo Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Pri teh naročilih naročniku ni treba upoštevati določil zakona (lahko pa jih), vsekakor pa mora spoštovati načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti.

Veliko naročnikov ima za primer izvajanja evidenčnih postopkov sprejete interne pravilnike/navodila, s katerimi naročniki zagotavljajo zgoraj navedena načela. V kolikor ima naročnik sprejet kakršen koli interni akt, ki ga je sprejel za bolj specifično ureditev pravil izvajanja evidenčnih naročil, je vselej dolžan ravnati skladno z njim. Če interni pravilnik / navodila določajo možnost odstopanja od pravil, ki jih za evidenčna naročila določa interni pravilnik, lahko naročnik pri evidenčnem naročilu za odpravo posledic poplav odstopi od spoštovanja internega pravila, če pa te možnosti pravilnik ne določa, pa mora spoštovati pravilnik tudi pri evidenčnem naročilu za naročilo blaga, storitev in gradenj za odpravo posledic poplav.